[Moldova] Copiii străzii sau copii în situații de stradă? Training privind protecția copiilor în situații de stradă, organizat de Tdh Moldova

16 Apr 2018

După studiul calitativ privind copiii în situații de stradă (CSS) din Moldova, realizat în toamna 2017, Tdh Moldova își continuă activitatea în acest domeniu, invitându-l pe profesorul Daniel Stoecklin, expert în protecția copiilor din Elveția, să susțină un training în protecția CSS. Instruirea a avut loc la Chișinău, între 4 și 6 aprilie a.c, ca parte a programului de întâlniri pentru persoanele – resursă din cadrul platformei Child Hub, și a adunat profesioniști și factori de decizie din domeniu din diverse instituții de profil.

Trainingul a venit să acopere golul din mecanismul actual de protecție a copiilor în situații de stradă din Moldova și să ofere soluții și perspective noi și viabile pentru a-l consolida. „Terre des hommes a oferit această instruire cu intenția de a crea un teren solid, bazat pe standardele și bunele practici internaționale, pentru dezvoltarea mecanismului de protecție a CSS din Moldova”, explică Ludmila Ungureanu, director Tdh Moldova, necesitatea acestui program de instruire.

În cadrul instruirii, Daniel Stoecklin a punctat diferența dintre termenii copiii străzii și copii în situații de stradă, termenul indicat în cazul acestor copii fiind cel de CSS. Prima formulare nu este recomandată pentru utilizare, deoarece poartă în sine o etichetare negativă și stigmatizarea acestor copii, inducând ideea că de vină pentru situația lor sunt anume ei sau făcându-se asupra lor un transfer negativ de imagine, în funcție de situația de stradă în care se află. „Preferăm să utilizăm expresia copii în situații de stradă, deoarece problema nu ține doar de copii, dar și de situațiile cu care se confruntă aceștia", a explicat Daniel Stoecklin, care este autorul acestei formulări. Convenția Națiunilor Unite asupra Drepturilor Copilului recomandă utilizarea aceluiași termen prin Comentariul General nr. 21 (2017) cu privire la copiii in situații de stradă.

În urma înțelegerii și asimilării fenomenului și a termenului CSS, precum și a recomandărilor și practicilor internaționale, scopul final al trainingului a fost ca participanții să discute și să elaboreze un mecanism funcțional de protecție a copiilor în situații de stradă din Moldova, care să contribuie la îmbunătățirea mecanismului curent.

Proiectul este finanţat de: