[Moldova] Prevenirea separării copilului de familie - instruire oferită de Terre des hommes Moldova

27 Noi 2018

Membrii Comisiilor pentru protecția copilului aflat în dificultate din raioanele Glodeni și Sângerei au participat în perioada 19 - 20 noiembrie, la o instruire despre rolulul Comisiei în prevenirea separării copilului de familie, oferită de organizația Terre des hommes Moldova.

Atelierul face parte dintr-un program de consolidare a sistemului de protecție a copiilor în cazurile de violență, neglijare și exploatare a acestora, implementat in raioanele Glodeni si Sangerei de catre Tdh Moldova în parteneriat cu UNICEF Moldova.

Analiza UNICEF a situației copiilor din Moldova pentru 2016 i-a indentificat pe copiii din familiile sarace, cei cu dizabilitati, cu parinti plecati peste hotare și copiii romi ca fiind cele mai vulnerabile grupuri. Copiii vulnerabili sunt afectați de o prevalența mare de abandon, discriminare și violența, iar normele sociale tolerează violența acasă și la școală și incurajează, chiar, discriminarea față de copiii și adolescenții din grupurile vurlnerabile.

Pentru a răspunde corespunzator acestor provocări, autoritățile locale și profesioniștii din domeniul protecției copilului au nevoie sa-și consolideze cunoștințele pentru a îmbunătăți cooperarea intersectorială și a asigura o mai bună acoperire a serviciilor destinate celor mai vulnerabili copii.

Subiectele discutate la atelier au acoperit teme ce reflectă:

  • particularitățile, necesitățile și vulnerabilitățile copilului
  • interesul superior și participarea copiilor;
  • domeniile de bunăstare a copilului, factorii protectori și reziliența;
  • cadrul normativ național și internațional;
  • managementul de caz;
  • colectarea și utilizarea datelor în domeniul protecției copilului aflat  în și protecția datelor cu caracter personal.

Specialiști participanti la atelier au facut schimb de experiență în baza activitatii Comisiilor din Glodeni și Sângerei, discutand punctele forte, dar și provocările cu care se confruntă fiecare raion și încercand să găsescă soluții pentru a le depăși. Una dintre concluziile la care au ajuns participanții este nevoia unei analize complexe a situației copiilor și o consolidare a eforturilor tuturor actorilor implicati în soluționarea problemelor cu care se confruntă copiii. De asemenea, specialistii au cazut de acord că este nevoie să consulte și să implice copiii în procesul de luare a deciziilor care-i privesc.

Participanții au menționat utilitatea și necesitatea acestui tip de ateliere, precum și necesitatea să fie implicati în instruiri și specialiștii de la nivel local.

Pentru a aprofunda subiectele din cadrul atelierului și pentru mai multe detalii despre temele abordate, specialistii au primit un set de materiale didactice: „Protecția copiilor aflați în situații de risc. Suport de curs destinat comisiilor pentru protecția copilului aflat în dificultate” și „Cooperarea intersectorială în prevenirea separarii copilului de familie. Ghid pentru membrii echipelor multidisciplinare”.

Proiectul este finanţat de: