[Moldova] Profesorii din 20 de comunități din țară vor contribui la consolidarea drepturilor minorităților etnice

04 Sep 2018

În perioada 9 iulie – 17 august a.c., peste 80 de cadre didactice, din 20 de comunități din țară, au participat la un șir de ateliere organizate de către Fundația Terre des hommes Moldova. Instruirile fac parte dintr-un proiect mai larg de combatere a discriminării minorităților etnice din R. Moldova și de promovare a drepturilor acestora, pe care organizația Tdh Moldova îl desfășoară în cele 20 de comunități, în parteneriat cu Institutul pentru Initiative Rurale.

Prin intermediul acestor instruiri, Tdh Moldova mizează să contribuie la consolidarea rolului pe care îl au şcolile în educarea și promovarea toleranței, diversităţii şi incluziunii sociale.

„Pentru a obține rezultatele propuse, Terre des hommes a elaborat un program de instruiri destinat profesorilor care vor lucra cu copiii și cu părinții acestora. Scopul acestui program constă în educarea și promovarea toleranței, egalității de gen, diversității și incluziunii copiilor pentru a preveni discriminarea minorităților etnice”, spune Teodora Rebeja, coordonatorul proiectului.

Profesorii au trecut printr-un program intens și interactiv de dezvoltare personală și profesională de educare și promovare a toleranței, a egalității de gen, diversității și incluziunii copiilor. Nu a fost mereu ușor, uneori s-a lasat cu dezbateri aprinse pe marginea subiectelor abordate de membrii echipei Tdh Moldova, care au vizat drepturile copilului, egalitatea de gen, stereotipurile și prejudecățile, discriminarea. Totodată, cadrele didactice au învățat despre leadership, motivație, despre rolul feedback-ului și cum să-l integreze în activitatea lor profesională, despre diferențele dintre instruirea copiilor versus cea pentru adulți.

Profesorii participanți la instruiri sunt de părere că subiectele abordate sunt foarte actuale și reprezintă tocmai carențele din comunitățile lor, însă și-au exprimat îngrijorarea că nu le va fi simplu să-i convingă pe membrii comunităților din care fac parte să-și schimbe viziunile asupra anumitor aspecte ce țin de egalitatea de gen, incluziune și alte subiecte abordate în cadrul atelierelor. Tocmai de aceasta ei consideră că este necesar să se întâmple mai des astfel de instruiri și să treaca prin ele absolut toate cadrele didactice din școli.

În cadrul unuia dintre ateliere, participantii s-au bucurat de o vizită surpriză din partea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Alina Doroftei, ofiter politic și Victoria Neaga, manager de proiecte, au venit sa vorbească cu profesorii despre rolul Delegației UE în Moldova, mesajul fiind că Uniunea Europeană va continua să susțină societatea civilă din R. Moldova, iar noua tendință va fi finanțarea microregiunilor.

Profesorii au avut, la rândul lor, multe întrebări și comentarii, abordând o gamă vastă de probleme cu care se confruntă în localitățile de unde vin: lipsa de finanțe pentru școli, copiii cu CES și social vulnerabili, migratia, salariile mici, etc.

Uniunea Europeana acopera 95% din bugetul pentru proiectul din care fac parte și instruirile pentru profesori, „Parteneriate comunitare durabile pentru protecția drepturilor minorităților etnice din Republica Moldova”, implementat de catre Tdh Moldova în perioada decembrie 2017 – ianuarie 2020, inclusiv cu susținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării R. Moldova.

 

Topic(s): 
Series this is part of: 

Proiectul este finanţat de: