[România] 2700 de copii au fost implicați în activități de mobilizare a tinerilor în cadrul proiectului PRAEVENIR

20 Feb 2018

Programul de granturi adresat tinerilor pentru a implementa activități pentru copiii aflați în situații de vulnerabilitate a fost finalizat. În total, un număr de 2700 copii au participat la organizarea activităților orientate spre mobilizarea tinerilor pentru a iniția activități care să răspundă nevoilor comunităților locale.

În cadrul aceluiași program, au fost realizate:

  • Schimburi de experiență între membrii Consiliilor Comunitare Consultative pentru a asigura o mai bună coordonare a specialiștilor de la nivel local desemnați să acționeze pentru gestionarea situațiilor de risc la care sunt expuși copiii și tinerii din categoriile vulnerabile;
  • 3 sesiuni de formare pentru un număr de 52 de asistenți sociali sau persoane cu atribuții de asistență socială din județele Olt, Dolj și Gorj, privind instrumentele și metodologiile folosite de Serviciile Publice de Asistență Socială pentru prevenirea separării copilului de familie;
  • 3 Ghiduri adresate atât membrilor Consiliilor Comunitare Consultative, cat și ai Serviciilor Publice de Asistență Socială precum și specialiștilor din cadrul Departamentelor de Prevenire din cadrul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, sunt în proces de lucru cu sprijinul profesioniștilor care lucrează în domeniul protecției copilului.

PRAEVENIR are ca obiectiv principal asigurarea accesului la servicii de prevenire eficiente si de calitate, accesibile copiilor romi și ne-romi aflați în diverse categorii de risc, fiind construit pe trei axe principale: consolidarea participării sociale și a dezvoltării comunitare; întărirea competențelor asistenților sociali și de la nivel local de a oferi servicii de prevenire primară și secundara; și, consolidarea cadrului de reglementare și monitorizare instituțională.

Series this is part of: 

Proiectul este finanţat de: