[Romania] Bridge -Formarea specialiștilor și a tinerilor facilitatori pentru prevenirea violenței de gen împotriva copiilor și tinerilor migranți

08 Ian 2020

Fundația Terre des hommes  a organizat la București la finalul anului 2019 un seminar de formare a specialiștilor în “Metode și tehnici de prevenire a Violenței de Gen împotriva copiilor și tinerilor migranți” și un curs de formare a tinerilor co-facilitatori. Acestea au avut loc în cadrul proiectului regional Bridge,  care are ca scop consolidarea răspunsului statutar la violența bazată pe gen (GBV) ce afectează copiii și tinerii mutarea în țările UE.

La seminarul de formare a specialiștilor din 13-14 noiembrie 2019, temele abordate au inclus fenomenul de violență de gen și impactul acestuia asupra copiilor și tinerilor migranți, protecția și siguranța copiilor, semnele, efectele și prevenirea violenței de gen, procedurile de referire și răspuns la violența de gen, management de caz, raportare, trauma secundară și grija de sine.                                                    

La acest curs au participat 28 de specialiști – asistenți sociali, psihologi, consilieri școlari, ofițeri de poliție și cadre medicale din cele șase Centre Regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil  din România, coordonate de IGI (din Maramures, București, Galati, Timisoara, Giurgiu și Radauti) din zece Direcții Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului, din ONG-urile Salvați Copiii, AIDROM și ICAR , precum membri ai Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională.                                                   

Agenda celor două zile a respectat programul cursului de formare de formatori, ce a avut loc în cadrul proiectului BRIDGE, în Budapesta. Zilele de formare au fost intense, interesante și au oferit participanților posibilitatea de a-și aprofunda cunoștințele în domeniu și de a dezbate impreună amploarea fenomenului, cât și modalitățile adecvate de răspuns și prevenire a manifestării oricăror forme de violență de gen, ce pot afecta copiii și tinerii migranți.

De asemenea, Fundația a organizat și un curs de formare pentru tinerii co-facilitatori, în perioada 16-17 noiembrie, la Impact Hub Bucharest.  Grupul tinerilor co-facilitatori a inclus 10 tineri, dintre care 5 studenți la Facultatea de Asistență Socială și alți cinci tineri voluntari, dintre care doi tineri refugiați.                               

De-a lungul celor două zile de formare, tinerii au învățat despre conceptul de violență de gen, despre drepturile copiilor, despre mecanisme de raportare a violenței de gen, despre participare, practici de facilitare, abilități de comunicare, pașii de pregătire în realizarea proiectelor participative și nu în ultimul rând evaluarea formării. Tinerii au menționat că și-ar dori ca proiectul să aibă continuitate și ca ei să poată oferi un suport bun copiilor și tinerilor migranți.

Activitatea organizată la sfârșit, un joc numit „pânza de păianjen”, a oferit tuturor participanților și formatorilor ocazia  să-și împărtășească ideile despre experiența celor două zile și aprecierea referitoare la colegii lor.   Cursul s-a încheiat cu o ceremonie prietenoasă de înmânare a certificatelor de participare, cu o îmbrățișare caldă de grup și cu încrederea că acest proces va continua bine și că echipa nou formată va fi capabilă să livreze sesiuni frumoase și interesante de informare copiilor și tinerilor migranți și că îi va sprijini să-și elaboreze campanii creative de prevenire a și luptă împotriva violenței de gen.  

Building Relationships through Innovative Development of Gender Based Violence Awareness in Europe (BRIDGE) este un proiect care se derulează pe parcursul a doi ani, implementat sub conducerea Terre des hommes Ungaria, în parteneriat cu Defence for Children International Belgium (DCI Belgia), FEDASIL (Belgia), Association for the Social Support for Youth – ARSIS (Grecia), Kopin (Malta) și Terre des hommes România. Proiectul BRIDGE este finanțat de către Programul Drepturi, Egalități și Cetățenie al Uniunii Europene (2014-2020) și își propune să consolideze competențele profesioniștilor și să identificice și răspundă la violența de gen, reducând impactul acesteia asupra copiilor și tinerilor aflați în migrație în țările UE.

Series this is part of: 

Proiectul este finanţat de: