Camera pentru femei și fete: Voci feminine ale refugiaților și migranților din Serbia (BRIDGE și ChildHub Webinar)

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Date of webinar: 
26 Mar 2020
Start and finish time of webinar: 
14:00-15:00 CET

Anđa Petrović lucrează ca manager de proiect la ADRA`s Women’s Centre din Belgrad, Serbia. Centrul pentru femei oferă un spațiu sigur, adaptat pentru diverse tipuri de servicii, ajutând fetele și femeile migrante refugiate și în prezent cazate într-un centru de azil din Belgrad. Anđa este un asistent social cu experiență în prevenirea și reacția la violența bazată pe gen (GBV). Ea și-a petrecut ultimii 4 ani lucrând cu femei și fete refugiați și migranți pe diferite niveluri care implică gestionarea cazurilor, facilitând atelierele GBV, cercetări, advocacy, organizând traininguri pentru profesioniști, participând la întâlniri sectoriale etc.

Acest webinar este organizat ca parte a proiectului regional „Construirea relațiilor prin dezvoltarea inovativă a conștientizării violenței bazate pe gen în Europa - BRIDGE”, care are ca obiectiv consolidarea răspunsului statutar la violența de gen care afectează copii și tinerii migranți în țările europene.

Numărul persoanelor care sunt obligate să fugă de casele lor este în creștere de la an la an. Ele se confruntă cu diverse provocări, inclusiv lipsa de securitate, protecție și dificultăți de a răspunde nevoilor lor de bază. Fetele și femeile care se regăsesc în țări de tranzit sau care sosesc în țări de destinație reprezintă un grup specific vulnerabil, care necesită atenție suplimentară și o abordare specifică pentru a răspunde nevoilor lor.

Webinarul va prezenta studiul ADRA, „Camera pentru femei și fete: voci feminine ale refugiaților și migranților din Serbia”, care prezintă 91 de mărturii ale femeilor și fetelor din Afganistan, Iran și Pakistan care s-au stabilit într-un centru de azil din Belgrad în cursul anului 2018. Studiul a fost dezvoltat pe baza cercetărilor efectuate prin interviuri semi-structurate și focus-grupuri și care au dat cuvântul vocilor femeilor și fetelor, astfel încât acestea să poată fi naratoare ale experiențelor lor specifice. Aceasta a fost o cercetare calitativă cu durata de un an care examinează modul în care genul modelează experiența migranților și refugiaților din Serbia.

Webinarul va oferi participanților oportunitatea de a primi informații de primă mână despre experiențele femeilor și fetelor migrante din centrul de azil din Serbia, provocările cu care se confruntă și experiențele lor în legătură cu accesul la educație, probleme de sănătate și bunăstare, siguranță și violență de gen, reziliență și abilitare.

Studiul prezintă un set de recomandări care sunt axate pe promovarea vocilor feminine. În plus, întrucât femeile și fetele din cercetare identifică numeroase provocări, acest studiu poate servi drept bază pentru ca furnizorii să înțeleagă mai bine provocările și lacunele în oferirea serviciilor.

 Cum să vă alăturați webinarului:

Folosiți butonul de mai jos pentru a vă înscrie la webinar. Cu câteva ore înainte de webinar, veți primi un e-mail cu linkul către webinar și instrucțiuni despre cum să vă alăturați. Înscrierea la webinarele noastre este foarte ușoară, nu necesită abilități speciale și durează doar un minut sau două. Vă puteți înscrie la webinar de pe computer, tabletă sau telefon mobil.

Proiectul BRIDGE este implementat sub conducerea Biroului Regional Terre des hommes pentru Europa împreună cu parteneri din Belgia (Defense for Children International DCI-Belgia și FEDASIL), Grecia (ARSIS), Malta (Kopin) și România (Tdh România) și are obiectivul general de a consolida răspunsul statutar la GBV care afectează copiii și tinerii în mișcare în țările UE.

Proiectul BRIDGE este finanțat de Programul pentru Drepturi, Egalitate și Cetățenie al Uniunii Europene.
O serie de seminarii web sunt organizate ca parte a proiectului BRIDGE pentru a discuta problemele GBV și a partaja bunele practici.

Series this is part of: 

Proiectul este finanţat de: