METODE ȘI TEHNICI ÎN PREVENIREA SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIA SA [Webinar in limba romana]

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Date of webinar: 
13 Dec 2016
Start and finish time of webinar: 
12.00 PM EET
Lecturer: 
Dr. Emilia Maria Sorescu - lector universitar Universitatea din Craiova

O realitate îngrijorătoare o reprezintă creşterea de la an la an a numărului de copii abuzaţi şi neglijaţi, a ratei abandonului şcolar, a numărului de copii părăsiţi în spitale, de copii rămaşi fără părinţii care sunt plecaţi să muncească în străinătate, copii nevoiţi să muncească ei înşişi, să cerşească, iar lista suferinţelor şi pericolelor la care sunt expuşi copiii este mult mai mare. Toate acestea pun în pericol dezvoltarea lor armonioasă, accesul la educaţie, sănătate, integritate sau chiar viaţa lor, transformându-le copilăria într-o perioadă dificilă care îşi va pune amprenta asupra viitorului lor.

Pentru a asigura bunăstarea şi securitatea copiilor în familiile din care aceştia provin, este nevoie de o intervenţie preventivă fermă a specialiștilor, ori de câte ori copiii au nevoie de sprijin pentru depăsirea suferinţelor, temerilor, pierderilor, sărăciei şi a tuturor dificultăţilor cu care ei se confruntă.

Cu scopul de a sprijini autorităţile locale, în special Serviciile Publice de Asistență Socială în eforturile lor de a preveni situaţiile de risc şi de a proteja drepturile copilului, Colegiul Național al Asistenților Sociali din Romania, a avizat un set de module de formare profesională pentru asistenții sociali. În acest sens vom găzdui un webinar pentru prezentarea pe scurt a modulelor suportului de curs pentru prevenirea separării copilului de familia sa.

 

Proiectul este finanţat de: