Personalul din serviciile sociale în Europa de sud-est: contextul educațional, necesitățile și oportunitățile de dezvoltare profesională

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Date of webinar: 
25 Mar 2016
Start and finish time of webinar: 
15.00 CET
Lecturer: 
Bree Akesson, Profesor Asistent, Facultatea de Asistență Socială, Universitatea Wilfrid Laurier
Organizator: 
Child Protection Hub for South East Europe

În cadrul acestui webinar vor fi prezentate rezultatele unei cercetări privind personalul din serviciile sociale din opt țări din Europa de sud-est. Cercetarea a fost realizată de Hub-ul pentru Protecția Copilului în Albania (Dhembo, 20015), Bosnia și Herțegovina, Bulgaria (Mihaylov, 2015), Croația (Rajter, 2015), Kosovo (Fazliu, 2015), Moldova (Rogers, 2015, UNICEF), România (Rădulescu, 2015) și Serbia (Zegarac, 2015). Ulterior, studiile pe țară au fost integrate într-un studiu analitic regional. Studiul oferă o imagine de ansamblu a contextului educațional și al formării profesionale în care serviciile de protecție a copilului sunt livrate în regiune și identifică potențialele necesități și oportunități pentru dezvoltarea profesională, formarea și/sau consolidarea capacităților personalului din serviciile sociale în regiune. Webinarul va prezenta scopul studiului, metodologia, concluziile și recomandările pentru pașii următori.

Despre prezentator:

Bree Akesson a lucrat cu copiii, familiile și comunitățile afectate de crize, cum ar fi sărăcia, dezastrele naturale și războaiele în ultimii 15 de ani. e, În prezent, ea este profesor asistent la Facultatea de Asistență Socială de la Universitatea Wilfrid Laurier din Canada. De asemenea, ea este afiliată cu institute de cercetare de la Universitatea McGill (Centrul de Cercetare privind Copiii și Familiile/the Centre for Research on Children and Families) și Universitatea Columbia (Grupul privind epidemiologie psihiatrică la copii/Child Psychiatric Epidemiology Group și Rețeaua de Învățare CPC/CPC Learning Network).

Cu experiență în teren în Africa, Orientul Mijlociu și Europa, ea a lucrat cu o serie de agenții internaționale și non-guvernamentale, inclusiv Comitetul internațional de salvare, Salvați Copiii, Terre des hommes și UNICEF. Ea a organizat două cercetări regionale în Africa de Vest și Centrală și în Europa de sud-est, în scopul de a descoperi modalități de consolidare a personalului din serviciile sociale.

Înregistrarea webinarul este disponibilă AICI.

Proiectul este finanţat de: