Da li institucionalno staranje može da bude u najboljem interesu deteta?

Slika korisnika Judit Németh-Almasi
26. 01. 2015. -- Judit Németh-Almasi
srb-hrv-bih

Ovo je teško pitanje jer je generalno uvek bolje za dete da bude u porodičnoj situaciji, gde može da dobije zasebnu pažnju i priliku da ostvari značajne odnose sa odraslim osobama koje su mu važne.  Ipak, postoje situacije u kojima institucionalno staranje može da bude bolji izbor za dete.

Za dete može da bude štetno ako se udomljavanje prekida (što može da dovede do odbacivanja i veće uznemirenosti), pa tako ako je detetovo ponašanje izuzetno teško i ako je malo verovatno da će biti bezbedno u okviru alternativnog staranja kao što su hraniteljske porodice, može da se desi da bude manje štetno da se obezbedi staranje bez prekida u nekoj instituciji umesto da se dete seli više puta.  Slično je sa nekom decom koja su navikla na veliki stepen autonomije, kao što su deca koja žive na ulici, ili sa starijom decom koja se već u velikoj meri identifikuju sa sopstvenom porodicom – može da se desi da ne mogu da se snađu u novoj porodici ili da je ne žele. 

Umesto samo jedne vrste staranja za dete, optimalno rešenje je više mogućnosti – od staranja u (hraniteljskoj) porodici do institucionalnog staranja – kako bi mogla da se donese odluka o tome šta je u najboljem interesu za određeno dete.  Čak i kada se smatra da je institucionalno staranje u najboljem interesu deteta to treba obezbediti u malim jedinicama u kojima dete može da dobije zasebnu pažnju umesto u velikim institucijama gde dete postaje anonimno.

Bebe i mala deca, čak i kada se pripremaju za usvajanje, uvek treba da se smeštaju u okviru aetrnativnog staranja koje se zasniva na porodici.

Ovaj projek(a)t je finansiran od: