Ja sam dijete ili mlada osoba – imam li ja neka prava?

Slika korisnika Adam McCune
30. 01. 2019. -- Adam McCune
srb-hrv-bih

Da! 

Svi ljudi imaju prava. Ljudska prava su sve one stvari koje su nužne da bismo mogli sigurno i zdravo živjeti i razvijati se. Svi ljudi imaju jednaka prava i nitko im ne smije to oduzeti. Primjeri ljudskih prava su pravo na život i pravo na hranu, odjeću, sigurno mjesto za život i zadovoljenje osnovnih potreba.

Dječja prava su ljudska prava, no izdvojena su i naglašena jer je ovo razdoblje posebno važno u životu svake osobe.  Dječja prava napisana su u dokumentu koji se zove Konvencija o pravima djeteta. 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: