Kako da poštujemo kulturu i istovremeno ne opravdavamo zlostavljanje?

Slika korisnika Judit Németh-Almasi
26. 01. 2015. -- Judit Németh-Almasi

Postoji veliki broj različitih, podjednako ispravnih načina za podizanje deteta i staranje o njemu. Ključno pitanje koje treba uzeti u razmatranje je to da li se krše prava deteta i koji je značaj za ili uticaj na dete.  To zahetva pažljivu procenu deteta i njegove situacije, umesto generalizovanih uslova koji se pripisuju u svim okolnostima.

Na primer u nekim zemljama je prihvatljivo da se mala deca smeštaju sama u spavaću sobu, a u drugim bi se ovo smatralo zlostavljanjem i deca spavaju sa roditeljima dok ne postanu starija (ponekad čak i posle poslaska u osnovnu školu).  Oba načina mogu da budu prihvatljiva za brigu o deci.  Međutim, ako dete još uvek spava sa roditeljima, a svi njegovi drugovi i drugarice spavaju sami u svojim sobama, to može da pretvori dete u metu za maltretiranje.  U tom slučaju ako dete isto želi da spava odvojeno onda iako bi možda bilo kulturno prihvatljivo verovatno ne bi bilo preporučljivo da dete nastavi da spava sa roditeljima jer bi to moglo da izazove dalje probleme za dete.

Kulturu treba shvatati u njenom najširem značenju – čak i porodice imaju sopstvenu kulturu koju treba razumeti, kao i motive roditelja i uticaje na dete.  Da li „dobre namere“ mogu da se realizuju na neki drugi način koji bi bio prihvatljiv?

Ovaj projek(a)t je finansiran od: