Kako merimo uspeh u svom radu? Kako izgleda uspešno zaključivanje slučaja?

Slika korisnika Giulia Tarantini
09. 02. 2015. -- Giulia Tarantini

Često se dešava da ne postoji „savršeni“ rezultat u radu u dečijoj zaštiti, koliko god bila velika naša želja za tim.  Ponekada ne možemo da dođemo do „najbolje situacije“, već samo do „najmanje loše“.  Ipak, možemo da smatramo da je situacija uspešna kada uspemo da smanjimo rizik po dete na prihvatljiv nivo i kada uspemo da obezbedimo detetu neophodne resurse koji će ga osbosobiti da se suoči sa situacijom i prilagodi životnim okolnostima koje se menjaju.  To podrazumeva da obezbedimo da se poštuju njegova prava na način koji im omogućava da ostvare sve svoje potencijale (npr. pravo na obrazovanje i slično).

Ovaj projek(a)t je finansiran od:

Kontakt

Terre des hommes Regional Office
1027 Budapest,
Bem rakpart 50. T.1, .
Hungary

Phone: (36 1) 266-5922