Kako mogu da doprinesem profesionalnom radu ovog sajta?

Slika korisnika Vittoria Zanellati
06. 02. 2015. -- Vittoria Zanellati

Zaista bismo voleli da što više ljudi doprinosi našim zajedničkim naporima: možete da nam šaljete materijale za koje mislite da bi ovaj sajt trebalo da ih ima, možete da nam pomognete da poboljšamo prevod sajta (naročito „automatske“ prevode), možete da učestvujete na forumu i odgovarate na pitanja drugih korisnika i možete da nam šaljete sugestije u vezi sa unapređivanjem sata. Takođe možete da nam predlažete materijale za prevod sa engleskog na lokalne jezike, a ako veći broj ljudi predloži isto te stavke će postati prioriteti.

Ovaj projek(a)t je finansiran od: