Šta je diskusija o slučaju?

Slika korisnika Vittoria Zanellati
05. 02. 2015. -- Vittoria Zanellati
srb-hrv-bih

Diskusija o slučaju je prilika za socijalne radnike sa najneposrednijim zadacima da prodiskutuju o svakodnevnim izazovima i dilemama sa kojima se suočavaju u radu: možete da prijavite slučaj u vezi sa kojim imate pitanja ili da se uključite u neku najavljenu diskusiju i naučite nešto iz diskusije koja se odigrava između korisnika koji je prijavio slučaj i savetnika za socijalne radnike koji je pozvan da pomogne u pronalaženju rešenja za datu dilemu. Svi slučajevi koji se prijave i najave za diskusiju se anonimiziraju, čime se štiti identitet klijenata. Cilj je da se socijalnim radnicima pruži mogućnost da postavljaju pitanja iskusnijim savetnicima koji daju sugestije za konkretne probleme.

Ovaj projek(a)t je finansiran od: