Šta podrazumeva vođenje slučaja?

Slika korisnika Giulia Tarantini
09. 02. 2015. -- Giulia Tarantini

Brojne organizacije i države uvode vođenje slučajeva kao metod rada.  Vođenje slučaja je proces ili skup procedura koji identifikuju način na koji treba pristupiti slučaju, ko treba da se uključi i vremenske odrednice, tako da se sa svim slučajevima postupa na sistematski način.  To pomaže da se obezbedi pravovremeno pružanje podrške, kao i doslednost u vođenju slučajeva. Mehanizni vođenja slučaja takođe obično definišu na koji način se upućuje na druge organizacije i kako agencije treba da sarađuju.

Bez obzira na to kako je proces vođenja slučaja opisan i podeljen, svaki sistem vođenja slučaja ima tri glavna segmenta:  Procena (i planiranje), intervencija i provera i revizija.  Izostanak bilo kog od ova tri procesa znači da nije u pitanju sveobuhvatan sistem vođenja slučaja. 

Važno je da se razume da samo vođenje slučaja ne predstavlja intervenciju ili program – u pitanju je način organizacije i rada i pristupa radu, a ne usluga po sebi koja se pruža porodicama.

Ovaj projek(a)t je finansiran od: