Zašto procena vođena uslugom nije korisna koliko i procena vođena potrebama?

Slika korisnika Giulia Tarantini
09. 02. 2015. -- Giulia Tarantini

Kao što samo ime nagoveštava, procena vođena uslugom je ona pri kojoj se pomoć detetu oblikuje prema postojećim uslugama.  Procena vođena potrebema, s druge strane, sagledava situaciju uzimajući u obzir samo dete i ono što mu je potrebno.  Na primer, „pohađanje škole“ je vođeno uslugom, a „obrazovanje“ je vođeno potrebama.

Oblikovanje procena, kao i planovi slučaja/brige koji se kreiraju kao rezultat, uzimanjem u obzir potrebe deteta je korisnije, naročito u situacijama u kojima postoje smanjeni resursi jer to pomaže da se obezbede planovi koji su zasnovani na onome što je u najboljem interesu deteta i može da podstakne kreativnost u pronalaženju rešenja za dete.  Uzmimo za primer pomenuto obrazovanje – postoji mnogo načina na koje dete može da se obrazuje, a jedan od njih je pohađanje škole, ali mogu da postoje i druge mogućnosti kao što su privatni časovi ili klubovi za učenje ili programi obuke koji bi bili adekvatniji.  

Ovaj projek(a)t je finansiran od: