Centar za Integraciju Mladih

Centar za integraciju mladih (CIM) je udruženje građana osnovano 2004. godine od strane grupe studenata sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (bivši Fakultet za defektologiju) Univerziteta u Beogradu.

Prepoznali smo da je problem dece u uličnoj situaciji jedan od najvećih problema u našem društvu, a istovremeno je i problem o kojem vrlo malo znamo. Zbog toga je CIM ciljao ovu populaciju svojim aktivnostima.

Zemlja registracije: 
Srbija

News

05. 12. 2019.
U okviru regionalne ChildHub inicijative, Centar za integraciju mladih, u saradnji sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu i Mrežom organizacija za decu Srbije (MODS), organizuje Konferenciju "Deca u uličnoj situaciji: Sistem. Iskustvo....
31. 08. 2016.
Center for Youth Integration of Serbia is very proud to announce that 55 of their beneficiaries are enrolling in first grade on 1st of September. Center for Youth Integration has been working with street involved children for the past 12 years and...
26. 08. 2016.
Despite the closure of the Balkan route, the number of refugees in Serbia has not decreased. Particularly notable is the increased number of pregnant women and mothers with children, as well as the number of unaccompanied minors.Many unaccompanied...

Ovaj projek(a)t je finansiran od: