Letnja praksa "Praktična psihopatologija - veštine ispitivanja i savetovanja" u Sofiji, Bugarska

Start date: 
02. 07. 2018.
End date: 
20. 07. 2018.
Organiser: 
Novi bugarski univerzitet

Novi bugarski univerzitet najavio je letnju praksu "Praktična psihopatologija veštine ispitivanja i savetovanja" od 02.07. do 20.07.2018. godine. Program je praktično orijentisan i metodološki uključuje prezentovanje i diskusiju slučaja, praćenje evidencije predmeta, diskusiju i simulaciju.

Program obuhvata 6 sati praktičnog rada na određenim temama svakog dana i sastoji se od tri dela:

  • Procena u psihopatologiji i opštih terapijskih sposobnosti;
  • Veštine intervjuisanja, formulisanje i pregovaranje u psihopatologiji;
  • Veštine intervjuisanja, formulisanja i pregovaranja za decu sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje;

Studentii specijalisti psihologije, medicine, socijalnog rada i logopedi mogu učestvovati. S obzirom da program ne uključuje teorijski uvod u psihopatologiju, očekuje se da učesnici imaju osnovna teorijska i praktična znanja.

Profesori za vreme održavanja prakse biće:

Saradnik. Prof. Margarita Stankova, doktor psihijatrije

Prof. Dr. Galina Markova Derelieva (psihoterapeut)

Ch. Dr. Rumen Petrov (psihijatar)

Prof. Dr. Orlin Todorov (psihoterapeut)

head. Dr. Svetlozar Vassilev (psihijatar, psihoterapeut)

Evgenia Daskalova (psychologist)

Georgi Georgiev (psiholog)

Veneta Vassileva (psiholog)

Diana Nenova (psiholog)

Učesnici koji uspešno završe praksu dobiće sertifikat sa Fakulteta za daljinsko, elektronsko i kontinuirano obrazovanje (NBU).

Na zahtev, moduli se mogu držati i na Engleskom i Ruskom jeziku.

Za više informacija možete kontaktirati Polinu Mihovu na telefon +359889706227 ili na email: pmihova@nbu.bg 

Više informacija (na bugarskom jeziku) možete pronaći u priloženom dokumentu.

Venue: 
Novi bugarski univerzitet
Country: 
Bugarska
Language this course is presented in: 
bugarski
engleski
ruski
Who is this course aimed at: 
Učenik
Academia
socijalni radnik
stručnjak specijalist(a)
Topic(s): 
Radna snaga, kompetencije i obuka
Attached files: 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: