Škrabaljka prema Donaldu Winnicottu [Video]

Izdavač: 
LZM Studio
Datum: 
07. 02. 2018.

Ovaj video predstavlja pristup psihoanalitičkom procesu koji može biti zabavan.

"Škrabaljka" koju je predstavio  Donald Winnicott, bazira se na njegovom radu s djecom, a dopušta terapeutu i roditelju da se pridruže djetetu u kreativnoj i samoizražavajućoj promjeni. 

Jezik(ci) materijala: 
engleski

Ovaj projek(a)t je finansiran od: