[Evropska unija] Drahoslav Štefánek: novi specijalni predstavnik za migracije i izbeglice

18. 12. 2019.
Source: 
Savet Evrope (Savet Evrope)

Juče, povodom Međunarodnog dana migranata, Drahoslav Štefanek postavljen je za novog specijalnog predstavnika za migracije i izbeglice. Njegova uloga biće fokusirana na zaštitu osnovnih prava migranata i izbeglica, te na razvijanje predloga na nacionalnom i evropskom nivou.

G. Štefanek je advokat iz Slovačke sa velikim međunarodnim iskustvom u oblasti ljudskih prava jer je predsedavao radnom grupom UN o izbornom protokolu Konvencije o pravima deteta. Ovakvim stavom, Savet Evrope želi da poveća zaštitu najugroženijih, kao što su deca u pokretu, uključujući i decu bez pratnje.

Ovaj projek(a)t je finansiran od: