[Evropska unija] Evropa lansirala onlajn Atlas za migracije

07. 01. 2020.
Source: 
Greek City Times

Evropska komisija pokrenula je internacionalni atlas „Migracije“ sa podacima za 198 zemalja i svakodnevno ažurira informacije. Možete da proverite trendove, statistiku, demografiju za pojedine zemlje i da pronađete informacije koje se odnose na migraciju, azil, integraciju, demografiju i razvoj. Čak i informacije o deci možete pronaći u odeljku „Integracija u EU“:     

  • socijalna uključenost: rizik od siromaštva za decu državljane i ne-državljane    
  • obrazovanje: informacije o prelaznom školovanju

Link za ovaj Atlas migracija: https://bluehub.jrc.ec.europa.eu/migration/app/atlas.html

 

Series this is part of: 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: