[Grčka] Τerre des hommes Hellas: Saopštenje za javnost povodom novog plana grčke vlade za rešavanje situacije migranata i izbeglica

This content was suggested by: 
26. 11. 2019.
Source: 
Terre des hommes Hellas

Ggrčka organizacija za zaštitu dece, Terre des hommes Hellas, veruje da novi planovi vlasti za izbeglice i migrante dovode u opasnost mentalno zdravlje i dobrobit hiljada dece i mladih.

Najava vlade da razmatra izgradnju i proširenje „Zatvorenih prihvatnih i identifikacionih centara“ (RIC) i zatvorenih centara za premeštanje (PROKEKA) na egejskim ostrvima kao i plan preseljenja izbeglica i migranata u ove centre, predstavlja značajan rizik za ove ljude. Novi plan takođe krši član 3 Međunarodne konvencije o pravima deteta ako zanemari održavanje standarda utvrđenih od strane nadležnih organa, posebno u oblastima bezbednosti i zdravlja.

Iscrpno istraživanje pokazalo je da pritvor pojačava pojavu depresije kod dece i izaziva simptome stresa, uključujući apetit, poremećaje spavanja, nespretnost, povlačenje, samopovređivanje, agresiju, pa čak i pokušaje samoubistava, bez obzira na uslove i trajanje pritvora. UNHCR podaci, pokazuju da su od januara 2018. deca predstavljala 36% migranata i izbeglica koji su dolazili u Grčku.

Tdh Hellas je posebno zabrinut zbog mogućeg uticaja ovog plana na decu bez pratnje i traži od vlasti da traže alternative koje štite najbolje interese sve dece koja stižu na granice. Nudi da sarađuje s vladom zajedno s drugim grupama civilnog društva, kako bi se postiglo rešenje koje se, iako priznaje političke ciljeve, zasniva na alternativnim metodama staranja, brige i slobodi kretanja, a ne na zatvoru.

Terle des hommes Hellas poziva grčku vladu da povuče plan i preduzme pozitivne mere radi pružanja adekvatne zaštite svoj deci. Pored toga, iako pozdravljamo odluku premijera da imenuje nacionalnog koordinatora za decu bez pratnje, nedavni zakon koji predviđa da deca bez pratnje, starija od 15 godina, ne mogu da budu kategorisana kao ranjiva, isključiće 93% dece koja dolaze kao izbeglice ili migranti. Ovo će predstavljati očigledno kršenje njihovih prava i izložiće se opasnosti da budu deportovani po ubrzanim procedurama, a da njihovi zahtevi i zahtevi za spajanje porodica ne budu temeljno ispitani. Zbog toga bi grčke vlasti trebalo da preispitaju zakon i uzdrže se od tretiranja dece kao odraslih.

Šefica Tdh Hellas-e Jezerca Tigani je izjavila: „Porodice i deca u migracijama dolaze u Grčku tražeći utočište, dok pokušavaju da pobegnu od nasilja i sukoba. U mnogim slučajevima su već pretrpeli traumu u svojoj zemlji porekla, tokom putovanja ili čak i nakon dolaska u našu zemlju. Ne bi trebalo da doprinosimo njihovoj patnji i produžimo njihovu noćnu moru."

Terre des hommes Hellas je aktivna u Grčkoj od 2016. godine, pružajući utočište, podršku mentalnom zdravlju i psihosocijalne usluge, pravnu pomoć, obrazovanje i životne veštine deci, mladima i njihovim negovateljima, uključujući decu u pritvoru i decu koja žive na ulici, decu žrtve torture, žrtve trgovine ljudima i drugih vrsta eksploatacije, onu decu koja su preživela seksualno i rodno zasnovano nasilje i zlostavljanja. Sada implementira sveobuhvatne usluge zaštite dece u 9 otvorenih objekata za azilante na kopnu, kao i projekte za borbu protiv trgovine ljudima, za pravdu prilagođenu deci i obuku trenera iz cele Grčke o zaštiti deteta.

*Za više informacija: melina.spathari@tdh.ch +30 6972070223

Topic(s): 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: