[Kosovo] Terre des hommes kreira i podržava prilike za integraciju ugrožene dece na Kosovu

15. 10. 2018.
Source: 
Terre des hommes

Svaka treća osoba na Kosovu živi ispod granice siromaštva, u međuvremenu nezaposlenost raste na preko 30%. Zbog socioekonomskih faktora, mnoge porodice ne mogu priuštiti svojoj deci kvalitetno slobodno vreme i odgovarajuću pripremu za školu. Kako bi podržao društveni, kognitivni i kreativni dečiji razvoj, Terre des hommes (Tdh) zajedno sa svojim partnerima organizuje letnje kampove, kao i vanškolske aktivnosti tokom cele godine.

Mnoga deca na Kosovu žive u nepovoljnim okolnostima, neka zbog toga što im porodice žive u stanju potrebe i upuštaju se u nebezbedne migracije, a druga zato što žive u rezidencijalnim ustanovama ili se nalaze na ulicama. Zbog diskriminacije i marginalizacije, deca iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana spadaju među najugroženiju na Kosovu. Štaviše, neka deca sa takvom pripadnošću kao i ona koja su vraćena iz zapadnoevropskih zemalja, ne pohađaju školu i prinuđeni su da rade. Kroz realizaciju letnjih kampova i vanškolskih aktivnosti, Terre des hommes daje deci koja se nalaze u nepovoljnom položaju mogućnost da budu deo "dečijeg sveta".

Tokom prošlog leta oko 650 dece prisustvovalo je letnjim kampovima koje je organizovao Tdh i njegovi lokalni partneri u pet opština. Ovi letnji kampovi nude sigurno okruženje za decu gde ona mogu razmenjivati ideje i iskustva jedni s drugima, uživati u vremenu igrajući se različitih igara i saznati o svojim pravima i odgovornostima kroz psihosocijalne aktivnosti. "Zaista zapažamo uticaj psihosocijalnih aktivnosti. One omogućavaju deci da stvore osećaj pripadnosti, samoprocene i vrednosti, samopoštovanja i blagostanja. Kao rezultat toga, deca razvijaju međusobno poverenje i poštovanje, i uspostavljaju značajna prijateljstva i društvene veze. Takođe je veoma važno da deca ovde ulaze u interakciju sa odraslima koji se prema njima ophode podržavajuće.", navodi Ester Čelić, terenski medijator.

Tdh takođe ima za cilj smanjenje stope napuštanja škole, podsticanje inkluzije i poboljšanje kvaliteta obrazovanja. Zbog toga se brojni programi letnjih škola zasnivaju na određenoj metodologiji koja priprema decu za sledeću školsku godinu. "Sada bolje razumem temu u koju nisam bio siguran i ovo će učiniti sledeću školsku godinu malo lakšom. Međutim, deo u kome sam najviše uživao bio je izrada razglednica za praznike na kraju godine. Sa učenicima iz istog razreda, delili smo sećanja iz prethodnih godina i mnogo smo se smejali", navodi Redon, devetogodišnji dečak. Tokom cele godine deca mogu pohađati vanškolske aktivnosti koje se održavaju u obrazovnim centrima. Tdh rukovodi osamnaest takvih centara, godišnje pružajući pomoć za otprilike 450 dece upisanih u osnovnu školu kao i u niže razrede srednje škole. Drugi način pružanja podrške integraciji dece je kroz aktivnosti koje organizuju vršnjački edukatori koji su pod mentorstvom osoblja obučenog od strane Tdh.

Kako bi dalje pomogao deci da se integrišu u redovnu školu, Tdh pruža i direktnu pomoć nekim porodicama, uključujući hranu, higijenski paket, knjige i školski pribor. Sa druge strane, organizuju se i aktivnosti podizanja svesti, borbe protiv stigme i diskriminacije, kao i aktivnosti koje će školu učiniti ugodnijim mestom za decu koja se nalaze u nepovoljnom položaju.

Vanškolske kao i letnje školske aktivnosti sprovode se u okviru projekta "Poboljšanje pristupa i (re)integracije u osnovnom obrazovanju migrantskih i povratničkih porodica sa decom na Kosovu" koji je finansiran od strane GIZ-a, i projekta MEDICOR-a "Sigurnosna mreža za zaštitu dece III" (Child Protection Safety Net III).

Ovaj projek(a)t je finansiran od: