[Međunarodni] ChildPact Regionalno mapiranje i istraživanje u okviru INSPIRE - dajte svoj doprinos!

06. 06. 2019.
Source: 
ChildPact

ChildPact pokreće inicijativu za uključivanje i poziva institucije i predstavnike nevladinog sektora da popune on line anketu, koja ima za cilj mapiranje aktivnosti koje se trenutno provode u skladu sa INSPIRE inicijativom (Sedam strategija za prestanak nasilja nad decom) u širem crnomorskom području.

Predviđene zemlje su Albanija, Jermenija, Azerbejdžan, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Kosovo, Moldavija, Rumunija, Srbija i Turska.

ChildPact Regionalno mapiranje i istraživanje o INSPIRE ciljevima 

Cilj ChildPact regionalnog istraživanja i mapiranja je bolje razumevanje trenutnih napora i poboljšanje sinergije između postojećih aktera koji rade na implementaciji INSPIRE strategija u našem regionu. Podaci prikupljeni putem ove ankete će biti analizirani i korišćeni kao osnova za regionalni izveštaj koji će informisati regionalne aktere i donatore koji su uključeni u INSPIRE aktivnosti u regiji. Imajte na umu da sve date informacije mogu biti uključene u izveštaje, ili neke druge javne materijale, stoga ne bi trebalo da uključite u svoje odgovore bilo kakve privatne informacije.

Popunite anketu ovde i postarajte se da i vaši napori i rad u okviru INSPIRE strategije - budu uzeti u obzir!

Series this is part of: 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: