alert

Poruka upozorenja

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Thematic library

Thematic library: Children on the move

Contracted marriage is SLAVERY!
2018
Publisher: NGO Center for Roma Inititiatitives - Nikšić, Montenegro
This publication has been produced in the framework of the project "Ending Violence Against Women in the Western Balkans and Turkey: Implementing Norms, Changing Minds” implemented by UN Women and UNDP Country Office Montenegro, with the financial
Na putu ka Evropi
2018
Publisher: CARE International Balkans
Kao odgovor na humanitarnu krizu na Balkanu od 2015., CARE International Balkans obezbeđuje humanitarnu pomoć izbeglicama i migrantima na njihovom putu kroz Srbiju ka evropskim zemljama.
Priručnik za podršku mladićima i dečacima u kriznim situacijama
2018
Publisher: CARE International Balkans
U odgovoru na krizu koja se odvijala na Balkanu 2015-2017 godine, CARE International Balkan (u daljem tekstu CARE Balkans) obezbedio je najnužniju humanitarnu pomoć izbeglicama i migrantima koji su prolazili kroz Srbiju na putu u zemlje EU.
Priručnik za škole za uključivanje učenika izbeglica/tražioca azila u sistem obrazovanja i vaspitanja u Srbiji
2017
Publisher: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prošle školske godine omogućilo je da sva deca osnovnoškolskog uzrasta, koja su bila u prihvatnim centrima za migrante, pohađaju nastavu.
Sirija - Regionalni odgovor na krizu: Spoljni pregled, novembar/studeni 2017
2017
Publisher: Save The Children
Prema podacima kojima trenutno raspolaže UNHCR, 5,306,503 osoba je pobjeglo iz Sirije. Djeca predstavljaju 47.5% te izbjegličke populacije, što odgovara procjeni od 2,530,589 djece izbjeglica.
Deca izbeglice i migranti u Grčkoj, 31. jul 2017.
2017
Publisher: UNICEF
Ovaj dokument daje numerički pregled trenutne situacije za decu migrante i decu izbeglice u Grčkoj.
Priručnik "Podrška dojenju i prehrani male djece u kriznim situacijama"
2017
Publisher: Roditelji u akciji – Roda
Na temelju iskustava stečenih tijekom trajanja migrantsko-izbjegličke krize u Hrvatskoj, Roda je napravila priručnik koji nadležnim institucijama i organizacijama koje su uključene u pružanje pomoći u kriznim situacijama nudi operativne smjernice.
Globalni mesečni izveštaj Nadzornog odbora na temu - Napravimo razliku za decu izbeglice širom Evrope, Novembar 2016
2017
Publisher: Terre des hommes
Prema najnovijem globalnom izveštaju Nadzornog odbora TDH, tokom novembra 2016, broj lica koja traže međunarodnu zaštitu stalno raste. IOM izveštava o 374.037 dolazaka u Evropu tokom 2016.
EU-Turska dogovor vezano za migraciju: Razvoj i izazovi
2016
Publisher: ChildHub
18 Marta 2016, potpisan je ugovor imeđu Evropske Unije/EU i Turske kojim se Turska obavezala da ponovno prihvatiti sve ilegalne migranate - bilo da su to osobe koje nisu podnijele zahtjev za azil ili im je odbijen azil - a koje su stigle do grčkih

Stranice

Ovaj projek(a)t je finansiran od: