Menadžer/ka projekta - 2 pozicije

Rok za prijavu:: 
04. 12. 2019.
Country(s) that the job is based in: 
Srbija
Organizacija: 
Centar za prava deteta
Vrsta posla: 
Project Manager

Centar za prava deteta Dobračina 29/3A Beograd, Srbija

Tel: +381 11 33 44 170

Email: office@cpd.org.rs

www.cpd.org.rs

Centar za prava deteta objavljuje oglas za dve pozicije menadžera/menadžerke projekta

Poslodavac: Centar za prava deteta

Pozicija: Menadžer/ka projekta

Broj pozicija: 2

Mesto rada: Beograd, Srbija

Datum objavljivanja oglasa: 25. novembar 2019. godine

Rok za prijavu: 4. decembar 2019. godine

O Centru za prava deteta: Centar za prava deteta je udruženje građana osnovano 1997. godine kao nestranačko, nepolitičko i neprofitno udruženje čija je oblast ostvarivanja ciljeva zaštita prava deteta. Glavni pravac delovanja Centra za prava deteta usmeren je na kreiranje povoljnog društvenog i zakonodavnog okvira za puno ostvarivanje prava deteta u Srbiji.Vizija Centraza prava detetaje da sva deca, bez ikakve diskriminacije, uživaju sva prava u punom kapacitetu i u tome imaju efikasnu podršku društva. Posebna pažnja u radu se posvećuje deci iz najranjivijih društvenih grupa. Misija Centra za prava deteta je unapređenje primene Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji.

Ciljevi Centra za prava deteta su:

-naučno i stručno istraživanje prava deteta,

-obrazovanje pravnika i drugih stručnjaka za prava deteta,

-informisanje i obrazovanje roditelja i dece za prava deteta,

-razvijanje svesti o sadržini i zaštiti prava deteta,

-zalaganje za puno poštovanje i sprovođenje svih prava deteta, bez ikakve diskriminacije.

Svrha posla: Manadžer/kaprojekta pruža stručnu, operativnu i administrativnu podršku u sprovođenju projektnih/programskih ciklusa i za svoj rad odgovara direktoru. On/a priprema, rukovodi i sprovodi niz stručnih i administrativnih zadataka kako bi se osigurao razvoj, sprovođenje, monitoring, evaluacija i izveštavanje u okviru projekta.

Opis posla–ključne aktivnosti: 1. Priprema predloga projekata; 2. Rukovođenje projektima, praćenje budžeta i priprema izveštaja; 3. Učestvovanje na sastancima tima Centra za prava deteta i redovno izveštavanje o napretku u sprovođenju projekata; 4. Izrada analiza i obavljanje stručnih poslova za potrebe sprovođenja projekata; 5. Povezivanje i komunikacija sa donatorima, partnerima i saradnicima na projektima; 6. Monitoring i evaluacija sprovođenja projekata; 7. Vođenje računa da se učešće dece i sve interakcije sa decom u okviru projekata dešavaju u bezbednom i podržavajućem okruženju; 8. Izrada priloga o sprovedenim projektnim aktivnostima za potrebe Godišnjeg izveštaja o radu Centra za prava deteta; 9. Predstavljanje aktivnosti Centra za prava deteta na javnim i stručnim skupovima; 10. Obavljanje ostalih poslova neposrednovezanih za delokrug rada Centra za prava deteta, u dogovoru sa direktorom.

Uslovi:

 • VII stepen stručne spreme
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva, posebno u pripremi i rukovođenju programa/projekata
 • Odlično poznavanje međunarodnih standarda uoblasti ljudskih prava i/li prava deteta i međunarodnih procesa

Posebni uslovi:

 • Odlične analitičke, organizacione, administrativne,zagovaračke, socijalne i komunikacijske veštine
 • Napredno znanje engleskog jezika
 • Napredno poznavanje rada na računaru
 • Iskustvo na poslovima monitoringa i evaluacije
 • Iskustvo u pripremi budžeta projekata
 • Poznavanje procesa participacije dece
 • Ohrabrivanje različitosti
 • Sposobnost za timski rad
 • Kreativnost i rešavanje problema
 • Sposobnost za donošenje odluka
 • Upravljanje učinkom, razvoj, motivisanje i osnaživanje zaposlenih
 • Odgovornost i preciznost u radu
 • Davanje jasnih instrukcija saradnicima na projektu
 • Vođenje računa o rokovima

Osobine:

 • Izražen osećaj za humanost
 • Senzitivnost za oblast ljudskih prava i prava deteta
 • Izraženo poštovanje prema rodnim, kulturnim i drugim različitostima, politici zaštite dece od nasilja i razvijena tolerancija
 • Ozbiljnost i motivisanost u radu
 • Kreativnost i upornost
 • Pozitivan stav
 • Odgovornost
 • Lična inicijativa

Ostale kvalifikacije:

 • Spremnost za prekovremeni rad i rad pod pritiskom u kratkim vremenskim rokovima
 • Mogućnost putovanja u zemljii inostranstvu
 • Poželjno posedovanje vozačke dozvole B kategorije

Kako aplicirati: Molimo vas da pošaljete motivaciono pismo, CV i 2 preporuke (imena i kontakt detalji) na mejl: office@cpd.org.rssa naznakom “Aplikacija–menadžer/kaprojekta”.

Izbor kandidata: Molimo vas da imate u vidu da će samo kvalifikovani kandidati sa ozbiljnim potencijalom za dalje razmatranje biti kontaktirani. Evaluacija kvalifikovanih kandidata može uključiti pisani test i intervju.

Sve informacije možete pronaći i ovde: http://cpd.org.rs/wp-content/uploads/2019/11/Project-manager-1.pdf

 

 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: