„Poboljšanje pružanja usluga i podizanje svijesti za borbu protiv trgovine ljudima na Balkanu, Albaniji, Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu“ [Video]

Izdavač: 
Terre des hommes Albania
Datum: 
15. 10. 2019.

Ovaj spot je nastao u okviru projekta „Poboljšanje pružanja usluga i podizanje svijesti za borbu protiv trgovine ljudima na Balkanu, Albaniji, Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu“ finansiran od strane Američkog departmenta SAD-a preko J-TiP programa.
SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić realizuje gore navedeni projekat u partnerstvu sa Fondacijom Terre des hommes u Albaniji. Tv spot je osmišljen sa ciljem da podigne svijest šire javnosti o fenomenu trgovine ljudima, promovišući i Nacionalnu SOS liniju za pomoć žrtvama trgovine ljudima u Crnoj Gori.

Ovaj projek(a)t je finansiran od: