UNICEF ozbiljno diskutuje i promišlja: Šta je to rod? [Video]

Izdavač: 
UNICEF
Datum: 
16. 07. 2019.

U ovom video klipu, deca razgovaraju o tome šta su to rodne uloge i šta znači biti dečak ili devojčica, na taj način oni razotkrivaju i prepoznaju brojne predrasude i stereotipe sa kojima se svi suočavamo skoro svakog dana.

Topic(s): 

Ovaj projek(a)t je finansiran od:

Kontakt

Terre des hommes Regional Office
1027 Budapest,
Bem rakpart 50. T.1, .
Hungary

Phone: (36 1) 266-5922