Zaštita djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja koju olakšavaju informacijske i komunikacijske tehnologije [Video]

Izdavač: 
Council of Europe
Datum: 
17. 11. 2017.

Vijeće Europe 18. novembra/studenog obilježava treće izdanje Europskog dana zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja. Zajedno s trenerom digitalnog roditeljstva @DigiParentCoach Elizabete Milovidov, Vijeća Europe razvijeni su korisni i praktični videozapisi za roditelje koji ih vode u online zaštiti njihove djece. Videozapisi se fokusiraju na online zaštitu djece, online seksualno iskorištavanje (sextortion), seksualno eksplicitne slike i materijale koji se stvaraju samo djecom (sexting), seksualne razgovore, vrebanje i korištenje seksualiziranih slika/fotografija za osvetu. Roditelji će sada biti naoružani da shvate kojim sve rizicima Internet može izložiti njihovu djecu i posebno kako razgovarati sa svojom djecom, kao i kako reagirati ako nešto pođe krivo.

https://www.coe.int/en/web/children/2017-edition

Click image to zoom: 
Jezik(ci) materijala: 
engleski
Series this is part of: 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: