Posao

Da li ste u potrazi za poslom u regionu ili možda vaša organizacija ili institucija traži stručnjaka? Ovde možete da objavite oglas za posao ili da pregledate aktuelne.

7 items available. Click here to search.
Deadline:
Država: Srbija
SOS Dečija sela Srbija raspisala su konkurs za poziciju „Pravnik/saradnik za praćenje usklađenosti rada”.
Dodajte u kalendar Europe/Budapest Deadline for application for vacancy - Pravnik/saradnik za praćenje usklađenosti rada SOS Dečija sela Srbija raspisala su konkurs za poziciju „Pravnik/saradnik za praćenje usklađenosti rada”.

More details at http://childhub.org/sh/child-protection-vacancies-jobs-positions/pravniksaradnik-za-pracenje-uskladenosti-rada

SOS Decija sela Srbija MM/DD/YYYY true
Deadline: 04. 04. 2019.
Child Protection Hub započeo je 2015. i postao regionalna mreža za stručnjake u području zaštite djece u jugoistočnoj regiji i šire.
Dodajte u kalendar 04/04/2019 04/04/2019 Europe/Budapest Deadline for application for vacancy - Volonter za prevođenje i uređivanje sadržaja na Childhub-u Child Protection Hub započeo je 2015. i postao regionalna mreža za stručnjake u području zaštite djece u jugoistočnoj regiji i šire.

More details at http://childhub.org/sh/child-protection-vacancies-jobs-positions/volonter-za-prevodenje-i-uredivanje-sadrzaja-na-childhub-u

ChildHub MM/DD/YYYY true
Position: Psiholog
Deadline: 02. 03. 2020.
Država: Srbija
Ključne odgovornosti:  
Dodajte u kalendar 03/02/2020 03/02/2020 Europe/Budapest Deadline for application for vacancy - Psiholog Ključne odgovornosti:  

More details at http://childhub.org/sh/child-protection-vacancies-jobs-positions/psiholog-3

SOS Dečije selo Kraljevo MM/DD/YYYY true
Deadline: 17. 07. 2020.
Država: Srbija
Cilj angažmana je sprovesti dubinsku studiju zainteresovanih strana (Medjunarodne organizacije, lokalne NVO, vladine službe, uključujući Ministarstvo za socijalni rad i njegove odeljenja, Zavod za unapredjenje socijalne zaštite i lokalne istraživ
Dodajte u kalendar 07/17/2020 07/17/2020 Europe/Budapest Deadline for application for vacancy - KONSULTANT ZA PRIPREMU PREPORUKA I PREDLOGA ZA IZRADU PLANA ANGAŽMANA ZAINTERESOVANIH STRANA U INTERESU ODRŽIVOSTI FONDACIJE SOS DEČIJA SELA Cilj angažmana je sprovesti dubinsku studiju zainteresovanih strana (Medjunarodne organizacije, lokalne NVO, vladine službe, uključujući Ministarstvo za socijalni rad i njegove odeljenja, Zavod za unapredjenje socijalne zaštite i lokalne istraživ

More details at http://childhub.org/sh/child-protection-vacancies-jobs-positions/konsultant-za-pripremu-preporuka-i-predloga-za-izradu

Fondacija SOS Dečija sela Srbija MM/DD/YYYY true
Deadline: 17. 07. 2020.
Država: Srbija
Cilj angažovanja konsultanta je sprovesti dubinsku analizu/studiju postojećeg fandrejzing okruženja i osvetliti nove pravce fanfrejzing delovanja od značaja za izradu Fandrejzing strategije Fondacije a u cilju pravilnog pozicioniranja i komunicira
Dodajte u kalendar 07/17/2020 07/17/2020 Europe/Budapest Deadline for application for vacancy - KONSULTANT ZA PRIPREMU PREPORUKA I PREDLOGA ZA IZRADU FANDREJZING STRATEGIJE FONDACIJE SOS DS SRBIJE Cilj angažovanja konsultanta je sprovesti dubinsku analizu/studiju postojećeg fandrejzing okruženja i osvetliti nove pravce fanfrejzing delovanja od značaja za izradu Fandrejzing strategije Fondacije a u cilju pravilnog pozicioniranja i komunicira

More details at http://childhub.org/sh/child-protection-vacancies-jobs-positions/konsultant-za-pripremu-preporuka-i-predloga-za-izradu-0

Fondacija SOS Dečija sela Srbija MM/DD/YYYY true
Deadline: 23. 07. 2020.
Država: Srbija
Konsultant za razvoj volontiranja radiće na razvoju programa o volontiranju, korišćenju domaćih resursa, uspostavljanju funkcionalne mreže zainteresovanih strana iz svih sektora (javnog, civilnog, privatnog), kao i na promociji onlajn platforme
Dodajte u kalendar 07/23/2020 07/23/2020 Europe/Budapest Deadline for application for vacancy - Konsultant za razvoj volontiranja Konsultant za razvoj volontiranja radiće na razvoju programa o volontiranju, korišćenju domaćih resursa, uspostavljanju funkcionalne mreže zainteresovanih strana iz svih sektora (javnog, civilnog, privatnog), kao i na promociji onlajn platforme

More details at http://childhub.org/sh/child-protection-vacancies-jobs-positions/konsultant-za-razvoj-volontiranja

UNICEF Srbija MM/DD/YYYY true
Deadline: 01. 08. 2020.
Država: Srbija
Nevladina organizacija Praxis raspisuje poziv radi zapošljavanja osobe na poziciji koordinatora/koordinatorke za komunikacije i javno zagovaranje.
Dodajte u kalendar 08/01/2020 08/01/2020 Europe/Budapest Deadline for application for vacancy - NVO Praxis: Oglas za poziciju koordinatora/koordinatorke za komunikacije i javno zagovaranje Nevladina organizacija Praxis raspisuje poziv radi zapošljavanja osobe na poziciji koordinatora/koordinatorke za komunikacije i javno zagovaranje.

More details at http://childhub.org/sh/child-protection-vacancies-jobs-positions/nvo-praxis-oglas-za-poziciju-koordinatorakoordinatorke-za

NVO Praxis MM/DD/YYYY true

Ovaj projek(a)t je finansiran od: