Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

250 items available. Click here to search.
2019 - UNICEF
Iz uvoda izveštaja: Pre trideset godina Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Konvenciju o pravima deteta u trenutku brzih globalnih promena koje su obeležene krajem aparthejda, padom Berlinskog zida i rođenjem interneta. Ovaj razvoj...
2019 - UNCIEF Srbija
U ovom izveštaju prikazani su najvažniji rezultati istraživanja Deca Evrope na internetu (engl. EU Kids Online) koje je realizovano u školama u Srbiji krajem 2018. godine. Glavni cilj istraživanja bio je da se prikupe kvalitetni naučni podaci o...
2019 - UNHCR
Odlomak iz uvoda dokumenta: Više od četvrtine izbeglica i migranata koji su ove godine stigli u Evropu mediteranskim putevima bili su deca. Mnogi od njih su stigli sa roditeljima. Neki su bili u pratnji drugih rođaka, dok su drugi putovali bez...
2019 - UniversitiesUK
Univerziteti u Velikoj Britaniji, zajedno sa Univerzitetom u Bedfordshireu, razvili su priručnik Promena kulture: Suočavanje sa zlostavljanjem na mreži i promovisanje dobrobiti na internetu, kao produžetak rada UUK-a na pomaganju univerzitetima u...
2019 - ChildPact, Mreža organizacija za decu Srbije (MODS)
ChildPact je uz podršku Mreže organizacija za decu Srbije (MODS) objavio izveštaj za Srbiju o mapiranju aktivnosti koje se sprovode u skladu sa INSPIRE inicijativom.   Ovaj izveštaj je deo istraživanja koji se sprovodi u širem crnomosrkom području (...
2019 - Tim za socjialno uključivanje i smanjenje siromaštva, Vlada Republike Srbije
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije pripremio je Priručnik za uvođenje rodne perspektive u nastavu srpskog jezika za prvi ciklus obrazovanja. Cilј ovog priručnika je da podstakne i ohrabri nastavnice i...
2019 - Prijatelji dece Srbije
Publikacija je nastala u okviru projekta: Deca i mediji – Sprečimo zloupotrebu dece u medijske i političke svrhe. „Na moguće pitanje čemu ponovo otvaramo temu Deca i mediji odgovaramo da ona stalno mora biti inovirana shodno novim okolnostima i...
2019 - Užićki centar za prava deteta
Užički centar za prava deteta je pripremio četvrti alternativni izveštaj "Prava deteta u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji". Predmet izveštaja je izrada nezavisne procene implementacije Akcionog plana za poglavlje 23 (AP 23), u delovima...
2019 - Save the Children Kosovo, Save the Children International, Save the Children Middle East and Eastern Europe Regional Office
U decembru 2018. godine, Save the Children (SC) naručio je od Međunarodne inicijative za razvoj dece (ICDI) da uradi procenu najboljih praksi intervencija jačanja porodice u zemljama sa srednjim prihodima. Cilj je da se kreatorima politika,...
2019 - Save The Children
In January 2016, five of the Save the Children country offices in Eastern Europe (Armenia, Albania, Georgia, Kosovo and North-West Balkans), with the support and guidance of Save the Children US, launched a three-year regional project – Community-...

Stranice

Ovaj projek(a)t je finansiran od: