Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

270 items available. Click here to search.
2020 - UNICEF Srbija
Situaciona analiza (SitAn) predstavlja analitički narativni izveštaj o pravima i dobrobiti dece u Srbiji. Analiza, koja je zasnovana na pravima, sagledava napredak, izazove i prilike za ostvarivanje prava i dobrobiti dece, kao i obrasce uskraćenosti...
2020 - UNFPA EECARO
U cilju podizanja svesti vladinih institucija, nevladinih organizacija i akademske zajednice o trendovima stanovništva i njihovom uticaju na razvoj u jugoistočnoj Evropi, Fond Ujedinjenih nacija za populaciju sarađivao je sa Ministarstvom spoljnih...
2020 - Rodna sekcija UNICEF-ove Regionalne kancelarije za Evropu i Centralnu Aziju (ECARO)
Ova analiza o razdvojenim devojkama i devojkama bez pratnje, naglašava kako nerazumevanje rodno specifičnih ranjivosti, potreba, neodgovarajući sistem identifikacije i podrške, čini devojke nevidljivim i na taj način ometa njihov pristup pravima i...
2020 -
Ovaj džepni vodič ima za cilj da pomogne dizajniranju, primeni i proceni programa osnaživanja devojčica sa fokusom na Srbiju i Bugarsku. On definiše standarde i smernice koje je Rodna sekcija UNICEF-ove Regionalne kancelarije za Evropu i Centralnu...
2020 - Svetska zdravstvena organizacija
Publikacija INSPIRE Sedam startegija za okončanje nasilja nad decom prevedena na srpski jezik. Publikaciju na srpskom možete preuzeti ovde.
2020 - What Works for Children’s Social Care
Ovaj izveštaj detaljno razmatra pitanja učenja uz pomoć naprednih tehnologija i načina na koji ono funkcioniše u kontekstu dečije socijalne zaštite. Pokušava se razjasniti koje principe treba poštovati za etično korišćenje ovakvog učenja u dečjoj...
2019 - Međunarodna organizacija za migracije (IOM)
,
Istraživanje koje je sprovela Međunarodna organizacija za migracije (IOM) pokazalo je da su istočni Evropljani lak plen za bande za krijumčarenje ljudi i trgovce ljudima, uprkos tome što imaju visok nivo znanja o organizovanom imigracijskom...
2019 - Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Priručnik sadrži prikaz osnovnih karakteristika i simptoma kod dece, udruženih sa zlostavljanjem i zanemarivanjem, koji se mogu opservirati u svakodnevnom radu zdravstvenih radnika/saradnika, kao i opis procesa zaštite dece od zlostavljanja i...
2019 - Fakultet političkih nauka Univerzitet u Beogradu
Projekat „Hraniteljstvo i dobrobit adolescenata: Istraživanje za unapređenje politika i praksi” usmeren je ka sticanju znanja o dobrobiti, od   nosno dobrostanju adolescenata na porodičnom smeštaju. Projekat je deo šire inicijative koju u...
2019 - Danski savet za izbeglice
Ovaj priručnik ima za cilj da bliaže definiše rad osoblja u Kutku za majku i bebu, kao i da objasni višenamensku ulogu koju ovaj program ima u kriznim situacijama. Priručnik može da posluži i svim akterima na terenu koji rade sa majkama/roditeljima...

Stranice

Ovaj projek(a)t je finansiran od: