Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

1 items available. Click here to search.
2018 -
Ovaj članak daje kratak opis monitoringa strukture i evaluacije koje se koristie za procenu društvenih, kulturnih i praktičnih uticaja projekata. Strukturu je razvila javna umetnička organizacija pod nazivom "Artolution". Uz uverenje da proces...

Ovaj projek(a)t je finansiran od: