Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

6 items available. Click here to search.
2019 - Baza podataka o azilu (AIDA) i Evropski savet za izbeglice i prognane (ECRE)
Poslednjih godina, EU kao celina je doživela značajno povećanje a zatim i stalan pad broja ljudi koji pristižu. Baza podataka o azilu (AIDA) Evropskog saveta za izbeglice i prognane (ECRE) objavila je uporedni izveštaj kao dopunu ECRE analizi...
2019 - Terre des Hommes u okviru MINT projekta
Deca i mladi migranti su posebno osetljivi na socijalnu isključenost. Putem projekta MINT, Terre des hommes, zajedno sa svojim partnerima ima za cilj da osnaži decu izbeglice i migrante, kao i mlade osobe u Evropi, da se uključe u nove aktivnosti...
2018 - Eurochild, Forum
Svrha ovog priručnika je da pomogne u zagovaranju za prava deteta svim stručnjacima koji se bave ovom sferom, da utiču na vlade na nacionalnom i subnacionalnom nivou, kako bi promovisali razvoj boljih usluga nege za decu migrante bez pratnje kao i...
2018 - CARE International Balkans
Kao odgovor na humanitarnu krizu na Balkanu od 2015., CARE International Balkans obezbeđuje humanitarnu pomoć izbeglicama i migrantima na njihovom putu kroz Srbiju ka evropskim zemljama. CARE u saradnji sa partnerskim organizacijama redovno...
2018 - CARE International Balkans
U odgovoru na krizu koja se odvijala na Balkanu 2015-2017 godine, CARE International Balkan (u daljem tekstu CARE Balkans) obezbedio je najnužniju humanitarnu pomoć izbeglicama i migrantima koji su prolazili kroz Srbiju na putu u zemlje EU. CARE im...
2016 - Ljetopis socijalnog rada
Djeca su najosjetljivija populacija pogođena ratom, te uslijed svih posljedica koje rat i izbjeglištvo donose, prijeko im je potreban savjetovališni rad. Savjetovatelji koji provode savjetovališni rad uzimaju u obzir sve kulturološke kontekste i...

Ovaj projek(a)t je finansiran od: