Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

1 items available. Click here to search.
2019 - Terre des Hommes u okviru MINT projekta
Deca i mladi migranti su posebno osetljivi na socijalnu isključenost. Putem projekta MINT, Terre des hommes, zajedno sa svojim partnerima ima za cilj da osnaži decu izbeglice i migrante, kao i mlade osobe u Evropi, da se uključe u nove aktivnosti...

Ovaj projek(a)t je finansiran od: