Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

1 items available. Click here to search.
2018 - Eurochild, Forum
Svrha ovog priručnika je da pomogne u zagovaranju za prava deteta svim stručnjacima koji se bave ovom sferom, da utiču na vlade na nacionalnom i subnacionalnom nivou, kako bi promovisali razvoj boljih usluga nege za decu migrante bez pratnje kao i...

Ovaj projek(a)t je finansiran od: