Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

2 items available. Click here to search.
2019 - Terre des Hommes u okviru MINT projekta
Deca i mladi migranti su posebno osetljivi na socijalnu isključenost. Putem projekta MINT, Terre des hommes, zajedno sa svojim partnerima ima za cilj da osnaži decu izbeglice i migrante, kao i mlade osobe u Evropi, da se uključe u nove aktivnosti...
2018 - CARE International Balkans
U odgovoru na krizu koja se odvijala na Balkanu 2015-2017 godine, CARE International Balkan (u daljem tekstu CARE Balkans) obezbedio je najnužniju humanitarnu pomoć izbeglicama i migrantima koji su prolazili kroz Srbiju na putu u zemlje EU. CARE im...

Ovaj projek(a)t je finansiran od: