Materijal za d(j)ecu

Kao profesionalci češto nam trebaju materijali koje možemo koristiti da objasnimo razna pitanja d(j)eci – na jeziku koji d(j)eca mogu da razumeju. U ovom d(ij)elu ćemo prikupljati takve materijale! Na teme koje uključuju prava d(ij)eteta, zlostavljanje d(j)ece, participacija d(j)ece. Ako znate za neke od takvih materijala pišite nam!

25 items available. Click here to search.
Moja prava
Datum publikacije: 2019
Izdavač: UNICEF Srbija
Povodom obeležavanja 30 godina Konvencije o pravima deteta, UNICEF u Srbiji je pripremio ilustrovanu knjižicu kroz koju deca mogu da se bolje upoznaju sa svojim pravima. 
„Nesebična knjiga“ za decu
Datum publikacije: 2019
Izdavač: VIP Mobile Srbija
Kompanija Vip mobile je kreirala „Nesebičnu knjigu“, koja se sastoji od pesama prilagođenih dečijem uzrastu, čija su tema deljenje i darivanje, a čiji su glavni junaci neobične nesebične životinje.
Publikacije o dečjim pravima namenjene deci
Datum publikacije: 2019
Izdavač: Centar za prava deteta
Centar za prava deteta je u okviru projekta „Pravo deteta da se njegov glas čuje“, koji je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava, a sufinansiran iz budžeta Repu
Koliko si infomiran/na o sigurnosti na internetu?
Datum publikacije: 2018
Današnja djeca odrastaju u digitalnom vremenu, izlažući se svim predivnim, ali i opasnim stvarima na internetu. Važno je podučiti djecu o sigurnosti na internetu. Pametno je koristiti on-line igre u tu svrhu. 
Putnica
Datum publikacije: 2018
Izdavač: Roditelji u akciji – Roda
Putnica dotiče najčešća pitanja i emocije s kojima se suočava dijete čiji se roditelj nalazi u zatvoru.
Slikovnica "Moja dugina obitelj"
Datum publikacije: 2018
Izdavač: Dugine obitelji
Cilj slikovnice “Moja dugina obitelj” je jačanje socijalne integracije djece koja imaju istospolne roditelje te promicanje tolerancije i poštovanja različitosti.
Opći komentari UN-a na položaj djece na ulici u 2017. godini
Datum publikacije: 2018
Izdavač: Consortium for Street Children (CSC)
Konzorcij koji se bavi djecom na ulici razvio je jednostavniju verziju namjenjenu djeci Općeg komentara UN-a br. 21 (2017). Nazvali su ju "Kako vlade održavaju obećanja djeci na ulici". 
Hrabro u promene
Datum publikacije: 2017
Izdavač: Centar za prava deteta
Centar za prava deteta je izdao publikaciju „HRABRO U PROMENE” u okviru projekta „Deca povratnici u fokusu“.
Kampanja vrijeme je za razgovor: prste k sebi! Paulov dnevnik 2017., PROČITAJ GA!!!
Datum publikacije: 2017
Izdavač: Kindernothilfe, Germany - Terre des Hommes International Federation
Ova knjižica, koja je primjerena djeci, dio je publikacija globalne kampanje i istraživačkog pr
Kako da države ispunje obećanja data deci koja žive i/ili rade na ulici
Datum publikacije: 2017
Izdavač: Consortium for Street Children
Međunarodna organizacija i ujedno i mreža organizacija koje rade sa decom uključenom u život i/ili rad na ulici širom sveta, objavila je ovaj dokument, namenjen deci, a kao posledica usvajanja UN Opšteg komentara o deci ulice.

Stranice

Ovaj projek(a)t je finansiran od: