AIDA uporedni izveštaj: Prijem izbeglica i tražilaca azila u Evropi*

detalji

Datum izdavanja:  31. 05. 2019. Author:  The Asylum Information Database (AIDA) Izdavač:  Baza podataka o azilu (AIDA) i Evropski savet za izbeglice i prognane (ECRE) Vrsta publikacije:  Report / Study / Data

Poslednjih godina, EU kao celina je doživela značajno povećanje a zatim i stalan pad broja ljudi koji pristižu. Baza podataka o azilu (AIDA) Evropskog saveta za izbeglice i prognane (ECRE) objavila je uporedni izveštaj kao dopunu ECRE analizi sistema prijema u Evropi, nakon smanjenja dolazaka izbeglica i azilanata.

Tražioci azila koji dobiju status zaštite se suočavaju sa problemima kao što su ozbiljne prepreke za izlazak iz prihvatnih centara, pronalaženje novog smeštaja i visoke cene zakupa, tako da se nalaze u objektima za prihvat tražilaca azila na duži period. Ovaj komparativni izveštaj se fokusira na upravljanje kapacitetima prijema, naglašavajući različit pritisak na sistem azila, kao i implikacije kontinuiranog boravka korisnika međunarodne zaštite u ustanovama za tražioce azila.

Većina zemalja u Evropi i dalje se suočava sa nedostatkom priprema za veliki broj dolazaka izbeglica i migranata. Ovaj izveštaj je ukazao na neke probleme kao što su nemogućnost da se pruži smeštaj novim tražiocima azila i pribjegavanje improvizovanom hitnom smeštaju, nedostatku kapaciteta za prijem, itd.

 

Ukupan broj stranica: 
49
Series this is part of: 
Topic(s): 
Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e): 
Evropska unija

Ovaj projek(a)t je finansiran od: