Hrabro u promene

Datum izdavanja: 
01. 12. 2017.
Authors: 
Biljana Lajovic
Kosana Beker
Izdavač: 
Centar za prava deteta

Centar za prava deteta je izdao publikaciju „HRABRO U PROMENE” u okviru projekta „Deca povratnici u fokusu“. Reč je o lako čitljivoj publikaciji, namenjenoj deci povratnicima, kako bi se osnažila za lakše prevazilaženje izazova sa kojima se susreću prilikom dolaska u Srbiju.

Ova knjiga deci i mladima pruža mogućnost da se upoznaju sa pojedinim pravima koja imaju u Srbiji, da saznaju kome mogu da se obrate za pomoć i podršku kada im je potrebna, daje savete koji im mogu pomoći da razumeju okruženje u kome se nalaze, kao i da ih ohrabri kako da se lakše prilagode promeni koja je nastala u njihovom životu. Knjiga je pripremljena na srpskom i nemačkom jeziku.

Ukupan broj stranica: 
54
Topic(s): 
Jezik(ci) materijala: 
Serbian
Država (e) za koje je relevantan ovaj sadržaj:: 
Srbija

Ovaj projek(a)t je finansiran od: