Kako se suočiti sa zadirkivanjem i ismijavanjem?

Datum izdavanja: 
03. 06. 2016.
Authors: 
Hrabri telefon
Izdavač: 
Hrabri telefon

Nasiljem među djecom i mladima smatra se svako namjerno fizičko ili psihičko nasilno ponašanje usmjereno prema djeci i mladima od strane njihovih vršnjaka učinjeno s ciljem povrjeđivanja, a može se razlikovati po obliku, težini, jačini,  i vremenskom trajanju. Takvo nasilje se ponavlja više puta i obično protivnici nisu jednako snažni (jači protiv slabijih, stariji protiv mlađih ili grupa protiv pojedinca).

Evo još nekoliko ideja kako se nositi sa zadirkivanjem.

 

Ukupan broj stranica: 
1
Series this is part of: 
Topic(s): 
Jezik(ci) materijala: 
Croatian
Država (e) za koje je relevantan ovaj sadržaj:: 
Međunarodni

Ovaj projek(a)t je finansiran od: