Konvencija o pravima djeteta (na jeziku bliskom djeci)

Datum izdavanja: 
31. 05. 2016.
Izdavač: 
UNICEF

Ovaj poster predstavlja sažetak UN-ove Konvencije o pravima djeteta na jeziku bliskom djeci. 

"Svako dijete ima prava. prava su ono šro svako dijete treba imati kako bi imalo adekvatan početak u životu. Ova prava su izlistana u UN-ovoj Konvenciji o pravima djeteta. Namjenjeni su svoj djeci ispod 18 godina starosti i vrijede za sve zemlje svijeta. Sva prava su jednako važna i međusobno su povezana. Ti si rođen/a s tim pravima i nitko ti ih ne može oduzeti. Veliki broj odraslih osoba su tu da ti pomognu u zaštiti tvojih prava. Kako ideš stariji/a imaš više odgovornosti i mogućnosti da koristiš svoja prava." 

Media: 
Ukupan broj stranica: 
1
Series this is part of: 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: