Mapa puta borbe protiv nasilja nad djecom na internetu u BiH

detalji

Datum izdavanja:  19. 12. 2017. Author:  Tomislav Ramljak Barbara Herceg Pakšić Tena Velki Ksenija Romstein Izdavač:  Save The Children Vrsta publikacije:  Toolkit / Handbook / Manual

Mapa puta borbe protiv seksualnog i drugih oblika nasilja nad djecom na internetu u Bosni i Hercegovini je dokument koji se prvenstveno bavi prevencijom online nasilja nad djecom i mladima. Ovaj dokument predstavlja polazišnu tačku za daljnje promišljanje o ovoj problematici. Svojom strukturom i primjerima dobre prakse koji se mogu ovdje naći, željelo se potaknuti stručnjake na osmišljavanje akcija u područjima vlastitih kompetencija i profesionalne djelatnosti, i to na način da one budu usmjerene prema dobrobiti djece i mladih – njihovoj zaštiti i jačanju osobnih kapaciteta za nošenje s izazovima koji prate ulazak u virtualni svijet.

Ukupan broj stranica: 
60
Jezik(ci) materijala: 
Bosnian
Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e): 
Bosnia and Herzegovina

Ovaj projek(a)t je finansiran od: