Međusektorska kooperacija u najboljem interesu djece koja su žrtve i svjedoci seksualne zlostave

Iskustvo sutkinje Lane Peto Kujundžić

detalji

Datum izdavanja:  01. 03. 2017. Autor:  Lana Peto Kujundžić Author:  Lana Peto Kujundžić#uid:2161

U prosincu 2016. održana je radionica za stručnjake koji rade sa seksualno zlostavljanom djecom u zemalja okruženja u organizaciji Child Huba i na kojoj radionici je raspravljano o najboljem interesu djeteta, koje su potrebe i prava djeteta i kako mi kao stručnjaci možemo pomoći djetetu?

Kooperacija različitih vladinih i nevladinih institucija dovodi do pronalaženja najboljeg interesa djeteta, koje je žrtva spolnog zlostavljanja. Koja kooperacija se treba ostvariti kako bismo zaštitili dijete? Zajednički rad svih koji rade s djecom, a to su u širem smislu : roditelji (ako nisu zlostavljači) , odgajatelji ako  dijete pohađa vrtić, razrednik, učitelj ili stručna osoba škole ako dijete polazi školu, liječnik pedijatar ili liječnik opće prakse koji je izabran za određenu obitelj, lokalna zajednica i stručne osobe u zajednici uz sve stručnjake institucija koje na određenom slučaju rade. U užem smislu riječi trebala bi biti suradnja policije, državnog odvjetništva, odvjetnika, centra za socijalnu skrb, doma za odgoj i suda. 

Stoga je važno kao osoba iz institucija da pozivam druge stručnjake, tražim izvještaje, obavijesti, podstičem druge na angažiranje, povezujem institucije vladine i nevladine, predlažem način rješavanja pojedinih praktičnih problema i procjenjujem prikupljene podatke.

Training u prosincu motivirao je sutkinju Lanu Peto Kujundžić da podijeli svoje iskustvo vezano uz važnost intersektorske suradnje. Također u članku kojeg možete naći u prilogu dijeli procedure propisane zakonom o zaštiti djece koja svjedoče na sudu o seksualnom zlostavljanju. Cilj ovog rada je pružiti informacije stručnjacima kako zaštititi djecu te osigurati stabilno društvo. 

 

Ukupan broj stranica: 
5
Series this is part of: 
Jezik(ci) materijala: 
English and Croatian
Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e): 
Evropska unija

Ovaj projek(a)t je finansiran od: