Na putu ka Evropi

Rodne norme mladića u migrantskoj zajednici u Srbiji

detalji

Datum izdavanja:  01. 03. 2018. Izdavač:  CARE International Balkans

Kao odgovor na humanitarnu krizu na Balkanu od 2015., CARE International Balkans obezbeđuje humanitarnu pomoć izbeglicama i migrantima na njihovom putu kroz Srbiju ka evropskim zemljama. CARE u saradnji sa partnerskim organizacijama redovno obezbeđuje hranu, smeštaj, vodu, i sve drugo što je neophodno.

Tokom krize, CARE i partnerske organizacije su prepoznale važnost pružanja podrške mladim migrantima - uglavnom maloletnicima bez pratnje – kao velikoj grupi koja ima svoje specifične potrebe. Na osnovu desetogodišnjeg CARE- ovog iskustva u angažovanju dečaka i mladića na Balkanu u programima prevencije nasilja, promocije zdravih životnih stilova i rodne ravnopravnosti, odlučili smo da postojeći Program Y zajedno sa KIWI programom koji realizuje CARE Nemačka, razvijemo program za pružanje podrške mladim migrantima, koji može biti adaptiran prema potrebama u različitim sredinama.

Ova participativna kvalitativna studija je sprovedena u okviru projekta “Inicijativa dobrodošlice za mlade migrante” koji ima za cilj pružanje adekvatne zaštite mladim migrantima - maloletnicima bez pratnje smeštenim u Prihvatnim centrima na jugu Srbije, kroz edukativne radionice i podizanje svesti oko tema: zdravih stilova života, nenasilnog rešavanja konflikata, rodne ravnopravnosti, pozitivnih oblika maskuliniteta, borbe protiv trgovine ljudima. 

Ukupan broj stranica: 
16
Series this is part of: 
Jezik(ci) materijala: 
Engleski i Srpski
Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e): 
Srbija

Ovaj projek(a)t je finansiran od: