Opći komentari UN-a na položaj djece na ulici u 2017. godini

Verzija namjenjena djeci
Datum izdavanja: 
05. 01. 2018.
Authors: 
CSC
Izdavač: 
Consortium for Street Children (CSC)

Konzorcij koji se bavi djecom na ulici razvio je jednostavniju verziju namjenjenu djeci Općeg komentara UN-a br. 21 (2017).

Nazvali su ju "Kako vlade održavaju obećanja djeci na ulici". 

Dokumenta u prilogu: 
Ukupan broj stranica: 
12
Država (e) za koje je relevantan ovaj sadržaj:: 
Međunarodni

Ovaj projek(a)t je finansiran od: