Publikacije o dečjim pravima namenjene deci

Datum izdavanja: 
01. 07. 2019.
Authors: 
Centar za prava deteta
Izdavač: 
Centar za prava deteta

Centar za prava deteta je u okviru projekta „Pravo deteta da se njegov glas čuje“, koji je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava, a sufinansiran iz budžeta Republike Srbije – Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, pripremio publikacije namenjene deci koje imaju za cilj da im pomognu da izraze svoje mišljenje u različitim postupcima u okviru sistema socijalne zaštite, pravosuđa, obrazovanja i zdravstvene zaštite.

Ovi materijali su razrađeni kroz niz sastanaka, fokus grupa sa stručnjacima iz ovih sistema, predstavnicima ministarstava, kao i sa samom decom koja su aktivno učestvovala u celom procesu.

Pripremljene publikacije možete da pogledate na linkovima: TVOJA PRAVA – ŠKOLA, TVOJA PRAVA – ZDRAVLJE I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, TVOJA PRAVA – ALTERNATIVNO STARANJE, TVOJA PRAVA – SUD-KADA TVOJI RODITELJI NE ŽIVE ZAJEDNO

Jezik(ci) materijala: 
Serbian
Država (e) za koje je relevantan ovaj sadržaj:: 
Srbija

Ovaj projek(a)t je finansiran od: