Što je seksualno nasilje?

Datum izdavanja: 
07. 10. 2016.
Authors: 
Pulse Foundation
Izdavač: 
Pulse Foundation

Ovaj letak posebno namijenjen djeci pomaže u definiranju seksualnog nasilja, te navode što napraviti u slučaju ako netko bude izložen. Materijali su dostupni na engleskom i bugarskom jeziku. 

Dokumenta u prilogu: 
Ukupan broj stranica: 
2
Series this is part of: 
Jezik(ci) materijala: 
engleski
Država (e) za koje je relevantan ovaj sadržaj:: 
Bugarska
Međunarodni

Ovaj projek(a)t je finansiran od: