Vijeće Europe Strategija za prava djeteta (2016-2021)

This content was suggested by: 

detalji

Datum izdavanja:  04. 04. 2016. Autor:  Council of Europe Vrsta publikacije:  Legal / Policy Framework

Savjet Ministara Vijeća Europe je 2.marta/ožujka 2016.godine usvojio novu Strategiju za prava djeteta  Vijeća Europe za period 2016 - 2021 godina. 

Nova Strategija  kao prioritetna područja za djelovanje u periodu 2016-2021 izdvaja sljedeće:

  • jednake mogućnosti za svu djecu;
  • učešće/participacija sve djece;
  • život bez nasilja za svu djecu;
  • pravda po mjeri djeteta za svu djecu;
  • prava djeteta u digitalnom/virtualnom okruženju.
Dokumenta u prilogu: 
Ukupan broj stranica: 
26
Series this is part of: 
Topic(s): 
Jezik(ci) materijala: 
engleski
Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e): 
Evropska unija

Ovaj projek(a)t je finansiran od: