Završna Evaluacija projekta Child Protection Hub za Jugoistočnu Europu

detalji

Datum izdavanja:  28. 02. 2018. Author:  Damian Hatton Mirjana Gavric Kelly Smith Izdavač:  ChildHub Vrsta publikacije:  Report / Study / Data

Evaluacija je provedena krajem zadnje godine prve faze trenutnog razvoja i implementacije ChildHub-a, a povezuje sumativne (opseg postizanja očekivanih ishoda), i formativne (napredovanje budućih ponavljanja projekta), kao i procesne (istraživanje internalne dinamike Terre des hommes i partnera koji su implementirali projekt) pristupe evaluaciji.

Za ovu evaluaciju, inFocus je koristio pristup kombinirane metode pri prikupljanju podataka, koristeći i primarne i sekundarne izvore kvalitativnih (intervjui s ključnim osobama i rasprave u fokus grupama) i kvantitativnih (na temelju istraživanja) podataka i primijenio tematsku analizu kvalitativnih podataka. Što se tiče primarnog prikupljanja podataka, inFocus je koristio metodu neprobabilističkog uzorkovanja koja je kombinirala elemente i prigodnog i namjernog uzorkovanja, uz potporu koordinatora projekta Terre des hommes i koordinatora/suradnika zemalja kako bi se identificirale potencijalne osobe kao izvori informacija.

U prilogu možete naći sažetak evaluacije preveden na hrvatski jezik, a ukoliko želite detaljnije saznati o nalazima, predlažemo da pročitate cjelokupni dokument na engleskom jeziku. 

Ukupan broj stranica: 
73
Series this is part of: 
Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e): 
Jugoistočna Evropa

Ovaj projek(a)t je finansiran od: