Novosti

Pročitajte najnovije vesti iz c(ij)ele Evrope u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom

dostupno materijala. Kliknite ovdje za pretragu.
17. 07. 2019.
Stručnjaci iz sustava socijalne skrbi prosvjedovali su ispred resornog ministarstva gdje su poručili kako rade pod stresom te da nemaju nikakvu sigurnost. Preko društvenih mreža dogovorili su se da na posao dođu u crnini te da se svi koji to mogu...
16. 07. 2019.
U okviru projekta „Jačanje sistema zaštite dece u sukobu sa zakonom“, koji finansira holandsko Ministarstvo spoljnih poslova u okviru njihovog programa Matra, odbrana za decu -  Defence for Children - ECPAT Youth the Netherlands i Terre des Hommes...
10. 07. 2019.
Terre des hommes Moldavija je 4. jula organizovala sastanak na temu seksualnog nasilja, uz učešće resursnih osoba, predstavnika nevladinih organizacija za zaštitu dece i žrtava nasilja, lokalnih vlasti i medija. Događaj je organizovan u okviru...
09. 07. 2019.
Bugarska nacionalna televizija objavila je izveštaj o SOS Dečjim selima i njihovom projektu "Svitac - osvetli tamu". Izveštaj skreće pažnju na obuku hranitelja, socijalnih radnika, psihologa i specijalista koji rade sa decom o tome kako zaštititi...
08. 07. 2019.
Ovaj rad sumira nalaze iz početne studije o obuhvatu, koja ima za cilj da analizira kako se rezultati zaštite dece detektuju prilikom praćenja višenamenskih humanitarnih gotovinskih programa. Studija namerava da inicira razvoj i pilotiranje novih...
08. 07. 2019.
Mreža Jači glas za decu, u saradnji sa World Vision iz Bosne i Hercegovine, objavila je prošlog meseca Indeks zaštite dece 2.0 za Bosnu i Hercegovinu. Predstavnici brojnih vladinih i organizacija civilnog društva, kao i međunarodni akteri, bili su...
08. 07. 2019.
U  Beogradu je od 1. do 5. jula održana regionalna konferencija “Optimalna ishrana odojčadi i male dece u cilju prevencije neadekvatne uhranjenosti u Evropi i Centralnoj Aziji”. Stručnjaci iz UNICEF Europe & Central Asia, WHO Regional Office...
04. 07. 2019.
Eurochild, evropska mreža za zastupanje dece, udružuje se sa najvećom svetskom advokatskom firmom Dentos, u strateškoj misiji za dečja prava i za dobrobit dece širom Evrope. Dentos će pružiti pro bono pravnu podršku a dva partnera zvanično...
04. 07. 2019.
Globalna inicijativa Pravda za decu danas (4. juli) pokreće akciju kojom bi se deca stavila u središte pravde u svakoj zemlji sveta, u Ujedinjenim nacijama. Ceo posao vodi direktor projekta Jennifer Davidson, izvršni direktor Instituta za...
02. 07. 2019.
Kancelarija za migraciju Ujedinjenih nacija upozorava na zastrašujuće podatke u vezi stope smrtnosti dece tokom migracija. Izveštaj dolazi u trenutku objavljivanja fotografija jednog američkog migranta - oca, čija se kćerka utopila u reci Rio...

Stranice

Ovaj projek(a)t je finansiran od: